Stpm Forum


  Sistem Kehakiman Malaysia, Dasar Dalam Negara, Dasar Luar Negara

  Share
  avatar
  shaunling

  Posts : 21
  Join date : 2010-05-07

  Sistem Kehakiman Malaysia, Dasar Dalam Negara, Dasar Luar Negara

  Post  shaunling on Sat May 08, 2010 8:58 am

  Sistem Kehakiman Malaysia
  Spoiler:
  Atur Cara Kes Sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah
   Kes sivil merangkumi tindakan undang-undang yang diambil oleh seseorang individu (plaintif) untuk mendakwa orang lain (defendan) yang telah melanggar hak-haknya.

   Contoh-contoh kes sivil ialah pencerobohan, kegagalan membayar balik hutang atau menepati janji, fitnah, kecuaian dan tuntutan pampasan.

   Lazimnya, perbicaraan di Mahkamah Tinggi dimulakan apabila pihak plaintif berjaya mendapat writ.

   Writ – dokumen rasmi yang digunakan oleh Hakim Besar untuk meminta defendan menghadirkan diri di mahkamah. Dalam writ, dinyatakan siapakah pihak plaintif dan pihak defendan.

   Sekiranya pihak defendan gagal menghadirkan diri, keputusan mungkin dibuat tanpa kehadirannya.

   Pengesahan tuntutan oleh pihak plaintif terdapat dalam writ.

   Seterusnya, writ diserahkan kepada pihak defendan secara langsung atau kepada peguamnya.

   Sekiranya kedua-dua cara tersebut tidak dapat dilaksanakan, writ boleh ditampalkan di bangunan kediaman pihak defendan atau diiklankan dalam akhbar tempatan yang difikirkan sesuai oleh mahkamah.

   Pihak defendan boleh melawan writ tersebut dengan menghadirkan diri ke mahkamah dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dia boleh memilih sama ada untuk menuntut perbicaraan atau tidak menuntut perbicaraan.

   Sekiranya pihak defendan menuntut perbicaraan, dia perlu menyakinkan mahkamah bahawa terdapat alasan belaan terdiri terhadap sesuatu tuntutan. Pihak defendan boleh juga membuat tuntutan balasan.

   Sekiranya pihak defendan tidak menuntut perbicaraan, pihak plaintif boleh menuntut keputusan segera daripada mahkamah.

   Setiap keputusan yang dibuat oleh hakim mestilah dipatuhi oleh pihak defendan. Jika didapati bersalah, hakim lazimnya juga memerintahkan pihak defendan membayar kos perbicaraan.
  Dasar Dalam Negara
  Spoiler:
  Dasar Perindustrian Berat
  Tujuan:

  ` mengurangkan pergantungan Malaysia pada negara-negara asing bagi bekalan alat jentera.
  ` mengembangkan industri sokongan.
  ` mengukuhkan ekonomi negara dalam jangka panjang.
  ` membekal peluang kepada pihak swasta bagi memainkan peranan cergas dalam pembangunan ekonomi negara..
  ` mencetuskan aktiviti perindustrian kecil dan sederhana sebagai penampung kepada industri berat.
  ` mengeluarkan barangan, bahan mentah dan peralatan perindustrian untuk keperluan negara.
  ` mempelbagaikan barang eksport negara bagi mengatasi halangan atau perlindungan negara-negara maju terhadap pengehadan barang negara kita.
  ` mewujudkan pekerja berkemahiran dalam bidang-bidang kejuruteraan dan bidang berkaitan.


  Langkah-langkah:

  > HICOM
  (Perbadanan Industri Berat Malaysia/ Heavy Industry Corporation of Malaysia)
  ? mengenalpasti serta mengurus projek-projek perusahaan berat.
  ? membawa masuk teknologi yang sesuai dengan kehendak industri berat.
  ? menggalakkan pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang bertaraf antarabangsa.
  ? melahirkan tenaga/sumber pekerja yang terlatih untuk mengendalikan sektor ini.
  > memberi galakan kredit, subsidi dan tarif kepada projek-projek industri berat.
  > mengendalikan projek industri berat secara usahasama dengan rakan kongsi yang mempunyai teknologi yang diperlukan.
  > penglibatan secara langsung oleh kerajaan dalam industri berat.
  > menggunakan sumber tenaga pakar dari luar.
  > mengembangkan industri berat yang sedia ada.
  > kajian terhadap projek-projek yang sesuai dan bentuk pasaran antarabangsa dibuat demi mengurangkan kos pengeluaran dan boleh bersaing di pasaran dunia.


  Pencapaian: ( dengan usahasama pelabur asing)

  & pembuatan kereta penumpang, Proton Saga, oleh Perusahaan Otomobil Nasional Sendirian Berhad (PROTON).
  & Pengeluaran besi berongga dan billet keluli oleh kilang PERWAJA, Terengganu.
  & Kilang simen yang dikendalikan oleh Kedah Cement Sendirian Berhad.
  & HICOM – Honda Manufacturing (M) Sendirian Berhad.
  Spoiler:
  Dasar Ekonomi Baru
  1. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990), bertujuan membetulkan ketidakseimbangan ekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah bagi mencapai perpaduan.
  2. Tujuan: memupuk perpaduan negara melalui pengagihan pendapatan dan peluang-peluang ekonomi yang saksama di kalangan rakyat.
  3. Dilaksanakan melalui strategi serampang dua mata, iaitu pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan, menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi.
  Spoiler:
  Rukun Negara
  1. Diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, merupakan ideologi kebangsaan negara kita bagi menimbulkan semangat dan identiti yang sama.

  2. Prinsip-prinsip:
  (a) Kepercayaan kepada Tuhan
  (b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara
  (c) Keluhuran Perlembagaan
  (d) Kedaulatan Undang-undang
  (e) Kesopanan dan Kesusilaan

  3. Tujuan: mewujudkan negara yang bersatu padu, adil, demokratik, liberal dan progresif.

  4. Maksud-maksud Prinsip Rukun Negara:
  (I) Rakyat Malaysia mengakui bahawa kuasa Tuhan melebihi sebarang tenaga lain. Islam sebagai agama Persekutuan tetapi agama lain boleh dianuti rakyat. Secara umumnya, orang yang pegang kuat pada ajaran agama akan mempunyai peribadi dan sifat-sifat yang baik.
  (II) YDPA ialah lambang perpaduan negara. Rakyat mesti taat setia kepada baginda dan negara. Kesetiaan dapat menyatupadukan rakyat.
  (III) Rakyat menghormati dan mematuhi Perlembagaan (undang-undang tertinggi).
  (IV) Keadilan dalam masyarakat dijamin undang-undang.
  (V) Rakyat Malaysia bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik.
  Dasar Luar Negara
  Spoiler:
  Hubungan Malaysia dengan Britain dan Pendirian terhadap Komanwel (CHOGM)
  1. Komanwel diasaskan oleh Queen Elizabeth pada tahun 1926, merupakan pertubuhan negara-negara merdeka yang pernah dijajah oleh Britain (kecuali Mozambique, bekas tanah jajahan Pertugis)

  2. Sehingga kini, Komanwel dianggotai 53 negara di mana Malaysia (Tanah Melayu) menyertai selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.

  3. Matlamat dan Objektif:
  # Memberi kemudahan dan faedah kepada negara-negara anggotanya
  # Mengadakan kerjasama antara negara anggota dalam bidang politik ekonomi, alam sekitar dan sosial
  # Memajukan negara anggota dan menyelesaikan masalah bersama yang sedia ada

  4. Syarat-syarat keanggotaan:
  # Bekas jajahan British (kecuali Mozambique)
  # Bebas menyertai atau menarik diri daripada Komanwel
  # Ratu Britain diakui sebagai Ketua Komanwel
  # Negara anggota mempunyai kebebasan dan hak yang sama rata
  # Tidak terikat oleh dasar Britain

  5. Faktor Malaysia menyertai Komanwel:
  # Keadaan darurat yang masih wujud di Persekutuan Tanah Melayu
  # Harapan Singapura akan diserapkan ke dalam Persekutuan Tanah Melayu
  # Khuatir akan ketidaktentuan dasar Presiden Sukarno, Indonesia

  6. Beberapa buah negara telah keluar dari Komanwel:
  # Amerika Syarikat (1961)
  # Myanmmar (1948)
  # Pakistan (1973) tetapi masuk semula pada tahun 1989

  7. Komanwel mempunyai seketariatnya beribu pejabat di London. Seketariat Komanwel membantu negara anggota dalam pelbagai perkara seperti pengurusan hutang, membangunkan pasaran modal tempatan dan menyusun semuila struktur ekonomi.

  8. Komanwel mengadakan mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (Commonwealth Heads of Government Meeting – CHOGM) dua tahun sekali.

  9. Antara institusi Komanwel yang penting ialah:
  # Bahagian Hal-Ehwal Ekonomi (EAD)
  # Bahagian Bantuan Teknikal Am (GTA)
  # Kumpulan Bantuan Teknikal (TAG)
  # Tabung Ekuiti Komanwel

  10. Tabung Ekuiti Komanwel ditubuhkan pada 1990 bertujuan membantu negara anggota yang memerlukan modal.

  11. Melalui Komanwel, pelbagai aspek ditekankan. Sukan Komanwel diperkenalkan.


  12. Komanwel menggunakan satu sistem diplomatik yang unik, Pesuruhjaya Tinggi. “Duta” digunakan untuk wakil Malaysia ke negara-negara bukan anggota Komanwel. “Konsul” merujuk kepada pegawai diplomatik di bawah Duta Malaysia yang ditugaskan untuk mewakilkan Malaysia di daerah atau negeri di negara asing.

  13. Tujuan CHOGM:
  # Membincangkan masalak-masalah negara anggota
  # Membincangkan hal-ehwal dalam negara sesebuah negara dan sengketa antara negara anggota dengan keizinan negara-negara yang terlibat

  14. Faedah-faedah yang dinikmati Malaysia daripada keanggotaan:
  # Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya dimeterai dengan Britain
  # Menikmati keistimewaan perdagangan dengan negara anggota yang lain
  # Mendapat bantuan Rancangan Colombo dalam bidang teknik dan biasiswa

  15. Rancangan Colombo:
  # Bermula pada tahun 1950
  # Memberi bantuan kewangan, teknikal dan biasiswa kepada negara=negara ahli yang kurang maju bagi melanjutkan pangajian tinggi di luar negara.
  # Projek Malaysia yang dibiayai rancangan ini:
  ° Lebuh Raya Timur-Barat
  ° Beberapa jalan raya dan jambatan di Sabah dan Sarawak
  ° Beberapa buah institusi pendidikan di Sabah dan Sarawak

  16. Perkembangan Komanwel pada tahun 1970-an dan 1980-an menampakkan beberapa masalah. Dasar dikenakan pada negara Komanwel, Dasar Perdagangan, memihak kepada negara-negara maju. Hubungan Malaysia dengan Komanwel (Britain) menjadi renggang sejak 1982 apabila bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad lantang mengkritik perjalanan pertubuhan Komanwel itu di samping tindakan ekonomi “ Buy British Last”. 1982-1984, malaysia tidak puas hati Komanwel kerana Kanada dan Britain enggan mengadakan sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan kerana Dasar Aparteid.

  17. Malaysia aktif semula selepas CHOGM di Van couver, Kanada, 1987.

  18. CHOGM 1989 dan Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan Komanwel (CFMM) 1991 diadakan di Kuala Lumpur. Malaysia menjadi tuan rumah SUKOM (1998) ke-16.

  19. Dalam CHOGM 1989, isu-isu:
  # Deklarasi Kuala Lumpur – (Dasar Aparteid, perdagangan, sosial dan sebagainya kecuali isu alam sekitar)
  # Deklarasi Langkawi – (alam sekitar)
  # Mengehadkan senjata nuklear dan senjata kimia
  # Soal palestin dan Israel
  # Isu Kemboja dan ZOPFAN
  # Campur tangan Soviet Union di Afghanistan
  # Masalah pelarian Vietnam
  # Membanteras penyalahgunaan dadah dan pengedaran dadah

  20. Malaysia dilantik sebagai Pengerusi Program Kerjasama Komanwel bagi Pengurusan Teknologi (CPTM) pada tahun 1996.

  21. Pembabitan Persekutuan Tanah Melayu dalam Komanwel sebelum merdeka:
  # Pembabitan tentera Komanwel (British dan Australia) dalam Perang Dunia II apabila Tanah Melayu diserang Jepun
  # Pembabitan tentera Komanwel (British, New Zealand, Kanada) bagi menentang ancaman komunis, zaman Darurat (1948-60)
  # Kerjasama dan khidmat pakar-pakar dari negara-negara Komanwel dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan

  22. Sidang CHOGM 1991 Harare, Zimbabwe. Perisytiharan Harare berikrar:
  # Mempertingkat pembangunan dan menghapuskan negara anggota
  # Memperjuang hak asasi manusia dan kesamarataan bagi kaum wanita
  # Melindungi alam sekitar
  # Melindungi and mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi
  # Mewujudkan badan kehakiman yang bebas dan adil
  # Mempergiat usaha-usaha membanteras pengedaran dadah

  23. CHOGM 1995 (Auckland, New Zealand), Malaysia bersama 7 negara dipilih menganggotai Kumpulan Bertindak Komanwel Peringkat Menteri untuk menilai pelaksanaa dn amalan demokrasi dalam kalangan negara Komanwel.

  24. Komanwel menjadikan Malaysia sebagai model dalam melaksanakan Tabung Penswastaan Baru Komanwel (CEPF).

  25. Kejayaan Komanwel:
  # Pulihkan keamanan Uganda (perang saudara)
  # Bantu Zimbabwe capai kemerdekaan
  # Kutuk Perancis tidak menghormati Perjanjian tentang Pengurangan Senjata Nuklear (NPT) – menjalankan ujian nuklear dii Pasifik Selatan 1996
  # Kritik India dan Pakistan jalankan ujian nuklear (1998)

  26. Pengisytiharan Komanwel:
  # Pengisytiharkan Lusaka 1979 (rasisme dan diskriminasi perkauman)
  # Deklarasi Goa 1983 (keselamatan antarabangsa)
  # Pernyataan New Delhi (tindakan ekonomi bagi memperkukuh pembangunan di negara-negara membangun)
  # Deklarasi Nassau 1985 (kerjasama antarabangsa)
  # Deklarasi Vancouver 1987 (perdagangan dunia)
  # Deklarasi Victoria Falls 1994 (hak-hak perikemanusiaan wanita)

  27. Kejadian Mengenai Komanwel
  # 2001 – CHOGM 2001 yang pada asalnya diadakan di Brisbane (Okt 6-9) dibatalkan selepas serangan 9/11. Persidangan ditunda ke Mac 2002 di Queensland
  Spoiler:
  Persidangan Anti Dadah Antarabangsa (ICDAIT)
  Nama Inggeris: International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking (ICDAIT)


  Penglibatan Malaysia :

  - Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai Presiden Persidangan dalam tahun 1987 di Vienna, Austria.

   Current date/time is Wed Jan 16, 2019 4:13 pm